تحلیل نهضت امام حسین(ع) در آراء آنتوان بارا

نویسندگان

1 دانش آموخته سطح 4 رشته تفسیر تطبیقی، حوزه علمیه فاطمه الزهرا8خوراسگان، مدرس گروه قرآن و حدیث بنت المصطفی8، واحد اصفهان

2 دانش آموخته سطح سه رشته مشاوره خانواده با رویکرد اسلامی مدرسه علمیه حضرت قاسم ابن الحسن

چکیده

فلسفه قیام امام حسین(ع) و عاشورا از جمله مباحثی هستند که مورد بررسی بسیاری از مستشرقان قرار گرفته است. بررسی نقادانه آرای مستشرقان درباره نهضت حسینی، افزودن رفع شبهات مطرح شده می‌تواند موجب معرفی همه جانبه و عالمانه نهضت امام(ع) شود. نوشتار حاضر با روش انتقادی به بررسی دیدگاه‌های آنتوان بارا پرداخته است. برخی از نظریات آنتوان بارا درباره قیام عاشورا با مبانی فکری شیعه سازگار است. او در علل قیام امام حسین(ع) به دو عامل انحراف امت و قضای حتمی پروردگار اشاره می‌کند. با این حال آنتوان بارا به مواردی چون بیعت خواهی یزید و دعوت مردم کوفه و اقامه حجت بر ایشان توجهی نکرده است. او هدف قیام امام حسین(ع) را به جاودانه کردن اسلام با شهادت و ایستادگی در برابر ظلم محصور می‌کند؛ در حالی‌که رسوا کردن ظالمان، مبارزه با ظلم و تشکیل حکومت اسلامی از اهداف بنیادین حضرت بوده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anton Bara's Views of Imam al-Husayn's Movement

نویسندگان [English]

  • azadeh ebrahimy fakhary 1
  • Akram Kasirikhah 2
1 Graduated level 4 in the field of comparative exegesis, Fatima Al-Zahra Seminary, Khorasgan, lecturer of the Qur'an and Hadith Department, Bint Al-Mustafa, Isfahan branch.
2 A graduate of the third level of family counseling with the Islamic approach of the seminary of Hazrat Qasim Ibn Al-Hassan
چکیده [English]

There arw many non-Muslim thinkers who paid special attention to various aspects of Imam al-Husayn's movement. One of such thinkers is the Christian Anton Bara. According to his views, the movement had two causes, ie, public deviation from the Right Path, and Divine will, both of which may map on Shii views. However, he seems not to have enough attention to such main causes as Yazid's imposition of Imam al-Husayn's official recognition of his political rule, the Kufans' mass correspondence with Imam al-Husayn, and bringing cinvincing arguments. Hence according to Bara, the aims of Imam al-Husayn's martyrdom can be limited to safeguarding Islam from deterioration and contamination, and withstanding against tyranny. In addition to disclosing the tyrants' real character, the building of the Islamic state and government was another major aim of Imam al-Husayn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam al-Husayn
  • Ashura
  • martyrdom
  • Anton Bara