واکاوی آسیب‌ها و محدودیت‌های اشعار عاشورایی، حسینی در بستر جامعه و ادبیات

نویسنده

استادیار گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف آسیب‌شناسی شعر عاشورایی به بررسی محدودیت‌های اشعار آیینی در دو محور جامعه و ادبیات پرداخته است. شاعران عاشورایی همواره از طریق سرودن اشعار و بیان آن در محافل و مجالس عزاداری عاشورا، نقش مؤثری در جذب مردم به فرهنگ عاشورا دارند. شعر عاشورایی با فرهنگ دینی و مذهب ارتباط دارد؛ به همین جهت در هنر کلامی این نوع شعر گویا «چگونه گفتن» را نباید از «چه گفتن» متمایز کرد. این پژوهش نشان می‌دهد که شعر عاشورایی باید خالی از غلو، عدم‌توجه بیش از حد به شعر ماتمی و نظایر آن باشد. سادگی و ایجاز همراه با فصاحت کلام، کار خطیری است که هر شاعر آیینی-عاشورایی باید آن را در نظر داشته باشد تا فلسفه عاشورایی در بستر جامعه و ادبیات در گام متعالی قدم بردارد. البته سهل بودن این نوع شعر نباید ما را از ممتنع بودن آن غافل کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Limitations of Ashura-themed Poetry in Society and Literature

نویسنده [English]

  • Mahdi Sadeqi
Assistant Professor of Persian Language and Literature Department, Farhangian University
چکیده [English]

The present paper focuses on certain limitations to Ashura poetry on two levels: society and literature. As Ashura-oriented poets always play a major role in attracting people toward commemorative gatherings, its rhetoric must include both message and linguistic eloquence. In a word, Ashura poetry must be free from exaggeration and excessive attention to mournful verses. It is certainly a hard task to maintain a correct equilibrium among appreciation, simplicity of expression, and admirable eloquence. All these features serve enabling the Ashura philosophy take the right steps in both society and literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Limitations
  • Ashura poetry
  • society
  • literature