عوامل زمینه‌ساز واقعه عاشورا در آموزه‌های دعای مکارم الاخلاق

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

2 طلبه سطح3، رشته کلام گرایش امامت، حوزه علمیه خواهران امام حسین یزد

چکیده

اهمیت دعا در دین اسلام صرفا به جنبه عبادی آن ختم نمی‌شود. دعا وسیله‌ای برای پرورش روح، تقویت باورهای دینی و تربیت اخلاقی انسان است. امام سجاد7 به دلیل شرایط خاص امامت‌شان از این ابزار به خوبی استفاده کردند. یکی از دعاهای مشهور امام سجاد7، دعای شریف مکارم الاخلاق است که سرشار از آموزه‌های اصیل دینی است. این پژوهش با روش توصیفی-‌تحلیلی درصدد است تا با دقت در مفاهیم بلند دعای مکارم الاخلاق، عوامل زمینه‌ساز واقعه عاشورا را استخراج کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد این عوامل در سه حوزه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ـ اجتماعی بوده و هریک از این حوزه‌ها زیر مجموعه‌هایی را دربرمی‌گیرد که اگر امت اسلامی آنها را رعایت می‌کرد، حادثه تلخ عاشورا رخ نمی‌داد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contributing Factors to the Episode of Ashura: Emphasis on the Prayer on Noble Moral Traits

نویسندگان [English]

  • Reza Baniasadi 1
  • Fahimeh Faqihi 2
1 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Shahid Sadougi University of Medical Sciences, Yazd
2 Level 3 student, theology major, Imamate orientation, Imam Hossein Sisters Seminary, Yazd
چکیده [English]

Islamic prayers have various levels. Apart from their ritual functions, they also play significant roles as educational and spiritual steps. The fourth Infallible Imam al-Sajjad made the most of prayers as educational mediums for transmitting Islamic teachings. His prayer on noble moral traits is replete with noble and high Islamic values and teachings. The present work seeks to infer certain principles for this prayer such that considering them will prevent any second Ashura-like episode from taking place. These principles are concerned with economic, cultural, and socio-political aspects highlighted in the prayer in focus. Had such principles been observed, Ashura would not have taken place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam al-Sajjad
  • teachings
  • Sahifah
  • Ashura
  • prayers
  • Noble Miral Traits