روش شناسی مناظرات امام حسین (ع) در جریان قیام عاشورا

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم حدیث دانشگاه قرآن و حدیث

2 استادیار دانشگاه قرآن و حدیث


عنوان مقاله [English]

metodoligy

نویسندگان [English]

  • tahereh attar 1
  • mohammad ranjbarhoseini 2
1
2