فضایل اخلاقی حضرت علی‌اکبر (علیه‌السلام)

نویسنده

فارغ التحصیل کارشناسی-الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران

چکیده

حضرت علی‌ اکبر (علیه‌السلام) فرزند ارشد امام حسین (علیه‌السلام) و لیلا - دختر میمونة بنت ابی سفیان حرب - است. حضرت علی اکبر (علیه‌السلام) با آنکه امام نبود و ظرفیت وجودی‌شان به ‌اندازه امام حسین (علیه‌السلام) نمی‌رسید، به هر روی دارای فضایل اخلاقی بودند که ایشان را به الگویی دوست ‌داشتنی در میان جوانان مبدل ساخته است. که جوانان با تبعیت و پیروی از فضایل اخلاقی ایشان می‌توانند راه سعادت و رستگاری را بپیمایند. از همین رو این مقاله بر آن شده که با روش توصیفی - تحلیلی فضایل اخلاقی حضرت علی‌ اکبر (علیه‌السلام) را با استناد به واقعیات تاریخی و روایات معتبر بررسی کند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که فضایل اخلاقی حضرت علی‌ اکبر (علیه‌السلام) دلالت بر عظمت و بزرگواری آن حضرت (علیه‌السلام) به ‌عنوان شبیه‌ترین فرد در اخلاق به رسول خدا (صلی‌ الله علیه و آله و سلم) و یک الگوی محبوب و حماسه ‌ساز دارد.

کلیدواژه‌ها