ولایت مداری حضرت زینب(س)

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ اسلام دانشگاه الزهرا، پژوهشگر و مدرس دانشگاه پیام نور واحد لنگرود

چکیده

ولایت مداری ( قبول و حراست عملی از مقام امامت علی(ع) و اولادشان) از ارکان ضروری و مورد تأکید در قرآن کریم و روایات پیامبراکرم(ص) و اهل بیت(ع) می باشد. در این میان حضرت زینب(س) فرزند امام علی(ع) و فاطمه(س) که از دامان رسالت و امامت برخاسته است؛ به دلیل یاری امام زمان خویش در شرایط دشوار زمانی و مکانی، یکی از الگوهای بارز در امر ولایت مداری و ولایت پذیری می باشد. سؤال اصلی اینجاست که سبک زندگی حضرت زینب(س) در حوزۀ ولایت مداری در چه ابعادی بوده است؟ این پژوهش به شیوۀ توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ایی به بررسی ابعاد ولایت پذیری حضرت زینب در زندگانی ایشان پرداخته است. دستاورد این پژوهش آن است که حضرت زینب(س) به عنوان یک بانوی مسلمان و متعهد به اصول اسلامی، در تمام حالات زندگانی خود از امام زمان خویش اطاعت و التزام علمی و عملی داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hazrat Zaynab's Loyalty and Religious Submission

نویسنده [English]

  • Fatemeh Mo'tamed Langaroudi
چکیده [English]

Absolute submission to the highest religious authority, plus accepting his rule, is a criterion emphasized in and by the Holy Quran and the hadiths. As Hazrat Zaynab was educated by the Prophet Muhammad and his parents, Imam Ali and Fatima al-Zahra, she proved crucially helpful to the Imam of her time, i.e., Imam al-Husayn, particularly in the most critical situation and time. The present paper seeks to answer the question concerning her qualities that led her to discharge full submission to the Infallible Imam of her time. The present library research indicates that she was always on the side of her imam and fully submissive to him. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hazrat Zaynab
  • submission to the highest religious authority
  • Ashura
  • Kufa
  • and the Levant