تحلیل اقتباس های قرآنی حضرت زینب( س) در خطبه کوفه

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

2 کارشناس ارشد علوم حدیث گرایش کلام وعقاید دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

ماندگاری  قیام امام حسین (ع) و رسوایی دستگاه بنی امیه مرهون خطبه ها و روشنگری های حضرت زینب کبری (س) می باشد. ایشان در خطبه های شهر کوفه وشام با استناد به آیات قرآن کریم به بیان عهد شکنی مردم، مظلومیت و حقانیت امام حسین(ع) و رسوا نمودن بنی امیه پرداختند. نوشتار پیش رو با شیوه توصیفی تحلیلَی و روش کتابخانه ای به تحلیل اقتباس های قرآنی حضرت زینب (س) در خطبه  شهرکوفه  می پردازد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hazrat Zaynab's Sermons at Kufah and Damascus: A Study of her Quranic Appropriations

نویسندگان [English]

  • Muhammad Ranjbar Hosseini 1
  • Narjes Araj 2
چکیده [English]

One of the reasons for permanence of Imam al-Husayn's movement owes a lot to Hazrat Zaynab's disclosing harangues and sermons in Kufa and Damascus. Making references to certain Quranic verses, she rebuked the Kufans for breaking their earlier covenant with Imam al-Husayn that led to his and companions' martyrdom. This library research highlights the Quranic appropriations and references included in Hazrat Zaynab's sermons and harangues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hazrat Zaynab
  • the Kufa Sermon
  • Quranic appropriations
  • Imam al-Husayn's movement