مقام حسین بن علی(ع) در تفسیر و تأویل آیات قرآن کریم از دیدگاه تفاسیر فریقین

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف دانشگاه امام صادق(ع)

2 استادیار پژوهشکده بین‌المللی عروة الوثقی

چکیده

قرآن، کتاب انسان‌سازى است که انسان‌ها را به سوی سعادت و کمال هدایت می‌کند. حسین(ع) عِدْل و شریک قرآن است. این شراکت او با قرآن را پیامبر(ص) در حدیث ثِّقلَین تبیین نموده‌اند. کتابِ قرآن، صامت است و امام، قرآن ناطق. حسین بن علی(ع) به جهت ویژگی‌های خاصی که میان دیگر معصومان: داراست، مورد توجه ویژه رسول اکرم(ص) و ائمه: بوده است. در پژوهش حاضر می‌کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم که دیدگاه‌های مفسران فریقین درباره منزلت امام حسین(ع) در قرآن و نقش آن در اربعین حسینی چیست؟ بررسی تحلیل آیات متعددی در قرآن کریم حاکی از آن است که بسیاری از آیات این کتاب الهی، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و با بیان تفسیر یا تأویل، در شأن و منزلت سیدالشهدا(ع) نازل و مورد توجه مفسران فریقین قرار گرفته و جایگاه والای ایشان را در این منابع اصیل اسلامی تبیین می‌نمایید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Imam al-Husayn in the Shiite and Sunnite intetpretations of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Tahereh Mohseni 1
  • Khadijeh Ahmadi Bighash 2
چکیده [English]

The Holy Quran is the book of education for mankind and directs people to felicity and perfection. Imam al-Husayn has been one of the infallible counterparts of the Holy Quran, as it is well expressed in the al-Thaqalayn (two precious phenomena) hadith of the Prophet Muhammad. The Holy Quran is eloquent in the words of Imam al-Husayn. The present paper seeks to study the high status of Imam al-Husayn in the Quran tafsirs developed by both Shiite and Sunnite authorities. It has shown that many Quranic verses refer to Imam al-Husayn and his high status in Islamic classics. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam al-Husayn
  • Quran tafsirs
  • the two main sects
  • Shiites
  • Sunnites