نهضت عاشورا و جست‌وجوی معنای زندگی

نویسنده

دانشیار فلسفه دانشگاه خوارزمی

چکیده

واقعه و نهضت عاشورا مشحون از وجوه گوناگون معنای زندگی مطلوب برای انسان است. این معنا با تأکید بر رویکرد فراطبیعت‌گرایی در مولفه‌هایی مانند، خداباوری، آخرت باوری، اخلاق، هدف از زندگی، جایگاه انسان و مسئله شر قابل بازیابی است. در واقع، با بازخوانی نهضت عاشورا می‌توان نقش برجسته مؤلفه‌های مذکور را به روشنی ملاحظه کرد تا بتوان معنای زندگی را به معانی‌ای چون ارزش، هدف و کارکرد زندگی مورد فهم و بازاندیشی قرار داد. جست‌وجوی معنای زندگی در نهضت عاشورا، به معنای عبور از لایه‌های ظاهری و جنبه شعائری آن و نفوذ در لایه‌های زیرین و آموزه‌های متعالی اصلی آن است. در واقع تقرب ما شیعیان به ارزش‌ها و آموزه‌هایی مانند آزادی‌خواهی، عدالت‌طلبی، ظلم‌ستیزی، مظلوم‌دوستی، امر به معروف و نهی از منکر در پرتو تعالیم عاشوراست که تلاش و تقلای ما را در این جست‌وجو ارزشمند می‌سازد. پس، دست یافتن و التزام عملی به آموزه‌های متعالی فوق در نهضت عاشوراست که جست‌وجوی معنای زندگی را برای ما ارزشمند می‌سازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Ashura Movement and the Search for the Meaning of Life

نویسنده [English]

  • Qodrat Allah Qorbani
چکیده [English]

The Ashura movement is imbued with various aspects of the meaning of desired life for mankind. This is understandable from belief in Allah, in the Resurrection, moralities, aim of life, the status if man, and the question of the evil. Reconsidetation of the various aspects of the Ashura episode shed light on the value, aim, and significance of life. Contemplation over this episode takes man from the outer, superficial levels to the inner and more meaning-oriented aspects of life, hence Shiites' attention to opposing tyranny, supporting the oppressed, and other religious aspects of life. In sum, Ashura aims to direct us to a higher-level meaning of life. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • the meaning of life
  • belief in Allah
  • the value of life
  • moralities