سیرۀ تربیتی امام حسین(ع) در سیمای آیاتی سورۀ مریم

نویسنده

کارشناسی ارشد علوم قرآن، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده

در بین سوره‌های قرآن سورۀ مبارکه مریم(س) به جهت ویژگی حروف مقطعه و مضامین آیاتی خود، بیش از سُوَر دیگر قرآن، رنگ و بوی حسینی(ع) دارد. وقتی در سیره تربیتی امام حسین(ع) از منظر آیاتی نگریسته می‌شود، به نظر می‌رسد سوره مریم(س) بیش از سوره‌های دیگر قرآن، جریان تربیت حسینی(ع) را در خود نشان داده است. از این‌رو نگرش به فضای سوره مریم3 از منظر سیره تربیتی حسینی(ع) و بررسی مضامین آن، ارتباط تنگاتنگ قرآن و عترت را بیش از پیش جلوه‌گر می‌کند. این تحقیق به روش اسنادی و کتابخانه‌ای به واکاوی صفات و ویژگی‌های سیره تربیتی امام حسین(ع) در کاروان حسینی(ع) پرداخته و درصدد پاسخ به این پرسش است که جنبه آیاتی سلوک حسینی از منظر سوره مریم3 چگونه قابل فهم خواهد بود؟
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam al-Husayn's educative conduct in the light of the Quranic Sura Maryam/ Mary

نویسنده [English]

  • M. Ahmadli
چکیده [English]

Among the Quranic suras, the Sura Maryam (ie, Mary) with its initial mysterious, discrete letters, has got a more Husaynid coloring. As such, the same sura proves to be more in harmony with both the biography and conduct of Imam al-Husayn, particularly from an educational perspective. The present paper attempts to find out and illustrate this resemblance between his being a role-model and the educational influences he exerted on his companions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sura Maryam (Mary)
  • Imam al-Husayn
  • Quranic verses