اهداف امام حسین(ع) در آثار برخی از مستشرقان

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

حرکت تاریخ‌ساز امام حسین(ع) در مواجهه با بی‌عدالتی‌های بنی‌امیه و بیعت نکردن آن حضرت با یزید، تأثیرات شگرفی بر تاریخ اسلام گذاشت. این حرکت مورد توجه تمامی متفکران، از جمله مستشرقان قرار گرفت و برخی با نگاه علمی، این نهضت عظیم را مورد بررسی قرار دادند. نوشتار حاضر با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌‌ای به شیوه تحلیلی و توصیفی به بررسی روایت‌گری و تحلیل‌های برخی از مستشرقانی می‌پردازد که در آثار خود به موضوع زندگانی و حرکت امام حسین(ع) پرداخته‌اند. بر پایه آن‌چه در این جست‌وجوها به دست آمده است، تقریباً هیچ کدام از مستشرقان نتوانسته‌اند اهداف امام حسین(ع) را به روشنی فهم و منتقل کنند و حرکت آن حضرت را به شکل اقدامی انفعالی، سیاسی و قدرت‌طلبانه تصویر کرده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The aims of Imam al-Husayn's movement in the works of some Western Orientalists

نویسنده [English]

  • Hasan Qorayshi Karban
چکیده [English]

The epoch-making movement of Imam al-Husayn in confronting the Umayyad injustice and his open and resolute refusal to recognize Yazid have since exerted profound impacts on and throughout the Islamic history. As such, his movement has repeatedly been studied by almost all intellectuals, including leading Orientalists. Many of them devoted their academic attention to this unique movement. Based on their works, a great majority of them have barely appreciated, let alone discerned, the truth of this movement, hence interpreted it in their works as a merely political gesture for gaining political power against the rival, opponent party. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam al-Husayn
  • Orientalists
  • Orientalism
  • Ashura
  • the Ashura movement