پیاده‌روی‌اربعین به مثابه اسطوره‌ای برای بازآفرینی هویت‌فرهنگی (تحلیل اسطوره‌شناختیِ پیاده‌روی اربعین حسینی)

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

بستر شکل‌گیری هویت‌ فرهنگی، زندگی جمعی است و اسطوره یک مقولۀ فرهنگی است که می‌تواند افکار و شیوۀ زندگی ما را هدایت و جهت دهد. اسطوره‌ها کارکردهای گوناگونی دارند که ساحت عرفانی و دینی آن در ایجاد و تقویت هویت‌فرهنگی مؤثر است. در همین راستا آفرینش پیاده‌روی اربعین به مثابه اسطوره برای جلوگیری از سرگشتگی جامعۀ توده‌ای نقش‌آفرین بوده و امکان عمل و فرصت در حوزۀ عمومی را فراهم می‌آورد.
این مقاله با تحلیل اسطوره‌ شناختیِ برگرفته از مؤلفه‌های اسطوره‌ای جوزف کمبل، درصدد بررسی معناداری تجربۀ زیسته زائران پیاده‌روی ‌اربعین با آزمون t تک نمونه‌ای برآمده است تا ضمن پیکربندی اربعین با مؤلفه‌های اسطوره، به تبیین هویت‌فرهنگی بپردازد.
از آن‌جایی که جایگاه واقعۀ عاشورا در ذهن و ضمیر شیعیان، دارای اعتبار و حجیت بوده و هم مبنای رفتار و کنش‌سیاسی و اجتماعی است یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد پیاده‌روی اربعین در حیات بخشیدن به هویت فرهنگی و اجتماعی مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Arbaeen march to Karbala as an icon of re-shaping a collective cultural identity

نویسندگان [English]

  • Sayyid Khodayar Mortazavi 1
  • Hoseyn Sowlati 2
  • Fereshteh Dadashzadeh 3
1
2
3
چکیده [English]

Community life is a background to cultural identity, and myth is a cultural category that can guide and mold people's lifestyle. Myths fulfill various functions that prove effective on religio-mystical levels, hence influential on reinforcing the cultural identity. From this perspective, the Arbaeen march symbolizes a community's unity that prevents its dispersion, hence making a ground for actions on the community level.
Drawing upon Joseph Capmbell's mystical components, this paper studies the participants' experience of the march for coming up with a definite cultural identity.
As the event of Ashura has been of much significance for Shiites, the Arbaeen march has embodied a much deeper value for them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ashura
  • Arbaeen
  • Campbell's analysis
  • the march