عوامل و چگونگی شهادت امام حسین (ع) در منابع اهل سنت

نویسنده

فارغ التحصیل سطح چهار حوزه علمیه قم، پژوهشگر و نویسنده

چکیده

بنا به نوشته منابع تاریخی اهل سنت، بنی‌امیه به‌ویژه یزید، به‌دنبال شهادت امام حسین(ع) بودند. از این‌رو یزید از حاکمان مکه و مدینه خواست امام(ع) را ترور کنند. در نهایت عبیدالله بن زیاد با مکر و بی‌وفایی کوفیان، نقشه یزید را عملی ساخت. در منابع اهل سنت، چگونگی شهادت امام حسین(ع) و اصحاب ایشان مورد توجه بوده، لذا گزارشی که از واقعه جانگداز کربلا و اسارات خاندان اهل بیت: در کوفه و شام در منابع تاریخی بیان شده، بیانگر مظلومیت و مصیبت امام حسین(ع) و شهدای کربلا است. نوشتار حاضر به بررسی عوامل و چگونگی شهادت امام(ع)  و اسارت اهل بیت(ع)  از منظر اهل سنت می‌پردازد.

عنوان مقاله [English]

A Study of Aspects of Imam al-Husayn's Martyrdom in Sunni Sources

نویسنده [English]

  • ali Farsi Madan
چکیده [English]

Outstanding Sunni sources indicate that the Umayyad hegemony and, on top of it, Yazid were intent to martyr Imam al-Husayn. For practicalizing this sinister plot, Yazid ordered the governors of Medina and Mecca to assassinate him. However, it was `Ubayd Allah b. Ziyad who committed tgis crime, all owing to the public infidelity of a great majority of Kufans. Sunni sources paid attention to the details of Imam al-Husayn's martyrdom, hence its historical details in their sources, all indicative of its tragicalness. This paper attempts to survey the heart-rending details of his martyrdom and those that pertain to the captivity of his survivors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam al-Husayn
  • Karbala
  • Sunnis
  • Mu`awiyah
  • Yazid
  • `Ubayd Allah b. Ziyad