سیمای امام حسین (ع) در قرآن و تفاسیر اهل سنت

نویسنده

استادیار گروه عربی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

قرآن کریم که آخرین کتاب الهی است، در کنار دستورات و احکام فقهی، سیاسی و اجتماعی، تابلوی زیبا از سیمای مؤمنان راستین و مردان الهی ارائه می‌دهد. در قرآن پیامبران و اولیائی مانند نوح، ابراهیم و لقمان که قبل از نبی مکرّم اسلام زیسته‌اند و کسانی که پس از پیامبر(ص) در عمل به قرآن پیشگام و الگو بوده‌اند، به‌عنوان چراغی برای هدایت دیگران معرفی شده‌اند؛ یکی از این شخصیت‌های عظیم، «چراغ هدایت و کشتی نجات امت» حضرت سیدالشهدا(ع) است که بنابر روایات تفسیری، خداوند درآیات متعدد، جایگاه و رفتار ایشان را ستوده است. نکته درخور توجه آنکه این روایات اختصاص به شیعه ندارد و علما و مفسرین اهل سنت نیز به شأن نزول یا ارتباط برخی از آیات قرآن به سیدالشهدا(ع) اشاره کرده‌اند. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی، آیات مربوط به سیره، شخصیت و مقام امام حسین(ع) را در تفاسیر روایی اهل سنت بازخوانی و تبیین کرده است. 

عنوان مقاله [English]

A Portrayal of Imam al-Husayn in Sunni Tafsirs of the Holy Quran

نویسنده [English]

  • Sayyid Mahdi Nouri Keyzeqani
چکیده [English]

There are hints and allusions to Imam al-Husayn in the Holy Quran. It follows that he is praised in it. Hadith in support of this point are not limited to Shi`i sources and tafsirs, rather similar indications are also available in Sunni tafsirs, too. The present paper surveys such indications in reliable Sunni tafsirs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam al-Husayn
  • the Holy Quran
  • Sunni tafsirs