امام حسین(ع) مصداق آیه مودت از منظر روایات تفسیری اهل‌سنت

نویسنده

دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی و مدرس جامعه المصطفی واحد گرگان

چکیده

در آیه مودت خداوند متعال، دوستی اهل بیت: را برای مسلمانان واجب کرده است. در این مقاله مصادیق این آیه در منابع روایی اهل سنت بحث و بررسی خواهد شد. روشن کردن مصادیق ذوی القربی در روایات اهل سنت، از حیث علمی به حل مسئله تاریخی و قرآنی یاری می‌رساند و از حیث عملی نیز موجب وحدت بین مسلمین و تقریب مذهبی خواهد شد. دوستی مصادیق ذوی القربی، موجب دلبستگی و متابعت از سخنان و سیره آنها خواهد شد. روش تحقیق در این مقاله روش روایی و تحلیلی است. در این روش با تکیه بر روایات تفسیری اهل سنت، روشن شد که مصداق بارز «ذوی القربی» درآیه مودت، اهل بیت پیامبر(ص) و به‌ویژه حضرت علی(ع) ، فاطمه زهرا(س)، امام حسن(ع)  و امام حسین(ع) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam al-Husayn as an Instance of the Application of the Verse of Cordiality in Sunni Tafsir Works

نویسنده [English]

  • Kolsoum Rajabi
چکیده [English]

The Holy Quran asserts that it is binding for all Muslims to manifest their noblest sense of cordiality (mawaddah) to the Ahl al-Bayt. Sunni tafsir works also shed light on this point, hence a step toward coming up with proximity with Shi`is. The present paper deals with this point as indicated in Sunni tafsir works in that the Ahl al-Bayt consists of the Prophet Muhammad, Imam `Ali, Fatimah al-Zahra, Imam al-Hasan, and Imam al-Husayn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Verse of Cordiality
  • Ahl al-Bayt
  • Sunnis
  • Tafsir works
  • Imam al-Husayn