نهضت حسینی در دو اثر منظوم اهل سنت: حدیقه الحقیقه و دیوان شمس

نویسنده

استادیار جامعه المصطفی العالمیه واحد گلستان

چکیده

نهضت حسینی جنبشی مهم در تاریخ اسلام است که بازتاب آن در میان آثار شاعران اهل سنت مهم و قابل تأمل است. در میان این دسته از شاعران، سنایی و مولوی سرآمدن هستند و آثارشان مشحون از اشارات ریز و درشت به قیام الهی امام حسین(ع) است. در حدیقه الحقیقه مثنوی تعلیمی مشهور سنایی، امام اساس دینداری تصویر شده و لعن یزید درون‌مایه‌ای رایج در این مثنوی است. مولوی در دیوان شمس امام حسین(ع) را سمبل امر قدسی و انسان کامل دانسته است. در این پژوهش، به روشی توصیفی- تحلیلی نقش امام حسین(ع) در این دو اثر ارزشمند بررسی شده‌است و جایگاه ایشان به عنوان قهرمان عالم دین و پهلوان عرصه شناخت حق تبیین شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam al-Husayn's Movement in Two Sunni Poetical Works

نویسنده [English]

  • Muhammad Darzi
چکیده [English]

Imam al-Husayn's movement left its profound impact on Persian Sunni poetical works, namely, Hadiqah al-Haqiqah of Sanayi Ghaznavi and Divan Shams of Mowlawi. In both of them, Imam al-Husayn is praised as a sublime personality and Yazid is described as a mean person.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam al-Husayn's movement
  • Imam al-Husayn
  • Hadiqah al-Haqiqah
  • Divan Shams
  • Mowlavi
  • Sanayi Ghaznavi