محتوای نامه‌های امام حسین(ع) به مخالفان خود

نویسندگان

1 استادیار تاریخ اسلام دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد تاریخ تشیع دانشگاه پیام نور

چکیده

نامه‌هایی که امام حسین(ع)، به افراد مختلف نوشته از مکاتبات مهم ایشان است. مضامین این نامه­ها، حاوی نکات برجسته از نگاه امام(ع) به نظام بنی‌امیه و تصریح غصبی‌بودن امارت آنان، هشدار به حکام جور برای عدم انحراف از سنت نبوی، حمایت جدی از صحابی اهل بیت(ع) و بیان اوصاف رذیله آل ابی‌سفیان بوده­ است. این پژوهش با روش تحلیل محتوا و با هدف رسیدن به زوایای مختلف دیدگاه امام(ع) در عصر خود نسبت به مخالفان، برشمردن ابعاد مختلف شخصیتی ایشان، معرفی انحرافات دستگاه بنی‌امیه، چرایی وجوب جهاد و بررسی دلیل مخالفت امام حسین(ع) با بنی‌امیه انجام شده­است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Imam al-Husayn's Letters to his Opponents

نویسندگان [English]

  • Susan Fakhrayi 1
  • hosein namvar 2
1 Assistant Professor of Islamic History, Payame Noor University
2 Ismaili history of Ahvaz
چکیده [English]

Among the discourses of Imam al-Husayn, his letters to his opponents prove significant. They contain his outlook of the Umayyad hegemony and order, assertion of their usurping the right of the Ahl al-Bayt's right of rulership, admonitions to their rulers for crossing the red lines of the Prophet's practices, full-fledged support of the rightful companions of the Prophet Muhammad, and highlighting the abominable moral trairs and practices of Abu Sufiyan, the ancestor of the Umayyads. The present content-analysis study seeks to shed light on certain major wrongdoings of the Umayyad hegemony based on Imam al-Husayn's factual letters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam al-Husayn
  • correspondence
  • the Umayyads
  • content analysis
  • Mu`awiyah
  • Ashura
  • Yazid