هویت های شش گانه در واقعه طف سال ۶۱ هجری

نویسنده

استاد دانشگاه تهران

چکیده

 عاشورا امتحان بزرگ، در زمان و مکان بی نظیر بود. در آن روز پرده­ها به کنار رفت و حقیقت و جوهره انسان­ها برملا شد. عاشورا، دانشگاهی بزرگ برای همه اعصار است که واقعیت انسان بودن را در جنبه­های مختلف ظلم­ستیزی، آزادی­طلبی و شکستن یوغ­های غیر الهی و زمینی به بشریّت می­آموزد. وقتی ظهور حقیقت در آستانه سپیده­دم خدایی تبلور پیدا می­کند و نور امنیتِ شعاعِ آن از فراز تاریخ می­گذرد و قرن­ها را در می­نوردد و تاریخ را می­فشرد و هوای اندیشه انسان ها را تلالؤ می­بخشد و حقیقت را بر جهازی از پرچم و قیام و شهادت ترسیم می­سازد، مشاهده می­کنیم که مرزها شکسته می­شود. این نوشتار با روش تحلیلی به هویت ­های شش گانه، هویت­های همراه، منتظر، تشنه، منتقم، پیرو و کور پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Six Types of Identity in the Ashura Episode

نویسنده [English]

  • Hoseyn Khanifar
Professor, University of Tehran
چکیده [English]

As a great test, Ashura has since remained unique throughout history. On such a day, the veils were removed and the real identities of people were revealed. The present study renders an analysis of the identities of those who were involved in that great event: companion, waiting, eager, avenger, follower, and blind. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • six types of identity
  • immunity
  • legitimacy
  • existence