بازنمایی امر قدسی در نمادهای مناسکی اربعین

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد انسان شناسی دانشگاه آزاد تهران

چکیده

مناسک عزاداری عاشورا بستر ظهور یک نظام نمادین قوی است که مهم­ترین نقش را در باز تولید هویت شیعی، معنابخشی به حیات شیعیان و تقویت همبستگی میان آنها دارد. در این میان، به نظر می­رسد استفاده از نمادها سهم بسزایی در تبادل سریع و ماندگارتر پیام­های معنوی و  قدسی میان زائران و ایجاد همبستگی میان آنها داشته است. در مقاله حاضر تلاش شده­است تا با اتکاء به رویکرد تفسیری کلیفورد گیرتز که به خلق معنا توسط نمادها و اهمیت آنها در الگودهی و ایجاد همبستگی میان مؤمنان توجه دارد، به تفسیر نمادهای مناسکی اربعین و معانی قدسی پرداخته شود. در این پژوهش با استفاده از روش توصیف عمیق و جمع‌آوری اطلاعات به وسیله مشاهده مشارکتی بر اساس «نمونه­گیری نظری» به عنوان ابزار اصلی و بررسی تصاویر شبکه اجتماعی اینستاگرام به عنوان  ابزار مکمل انجام شده است. خروجی این مطالعه میدانی معرفی و تفسیر اپیزودهای معنایی ­است که توسط ابژه­های نمادینی نظیر پرچم، کتیبه، پارچه نوشته، بنر، سربند، کوله، گهواره، ضریح، پنجه، پیکره، چفیه، عبا، تربت و پارچه متبرک در فضای مناسکی پیاده­روی اربعین بازنمایی می­شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manifestations of the Sacred in the Arbaeen Rituals

نویسندگان [English]

  • nasim kahirdeh 1
  • عفت damavandi 2
1 Master of Sociology, Payame Noor University
2 Master of Anthropology, Azad University of Tehran
چکیده [English]

The Ashura rites and rituals mirror a well-grounded system whose function is remaking and giving meaning to Shi'i identity and reinforcing their integration. Based on Clifford Geertz's framework of meaning creation and its significance in producing identity, the present study seeks to produce an analysis of the Arbaeen ritual signs and symbols. The main signs and symbols are as follows: flags, banners, inscriptions, headbands, racksacks, cradles, metal gratings, abayas, scarfs, the Karbala dust, and the blessed clothes distributed in and for the rituals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbaeen
  • Shi'i rituals
  • flags
  • Karbala