تحریفات عزاداری امام حسین(ع)

نویسندگان

1 طلبه سطح 2 حوزه علمیه حضرت حکیمه

2 طلبه سطح4 حوزه علمیه فاطمه الزهرا (خراسگان)،گرایش تفسیر تطبیقی

چکیده

عزاداری بر مصائب ائمه(ع) به­ ویژه امام حسین(ع) به سبب نقش سازنده‌ آن در حفظ مکتب تشیع جایگاه ویژه­ ای دارد؛ لذا ضروری است تا با شناخت این انحرافات، مراسم عزاداری را از گزند بدعت ­ها در امان نگه داشت. نوشتار حاضر به روش توصیفی به این نتیجه دست یافت که انحرافات در دو دسته محتوایی و رفتاری قرار می­گیرد. انحرافات محتوایی شامل نقل مطالب غیرمستند، غلو، وصف بیش از حد ظاهر بنی­هاشم و گزارش­های ذلت بار است و انحرافات رفتاری به قمه زنی، استفاده از آلات موسیقی، بی‌نظمی و سوء استفاده­های مالی اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Heresies in Mourning Imam al-Husayn

نویسندگان [English]

  • Marziyeh pour Rajabi 1
  • azadeh ebrahimy fakhary 2
1 Students of level 2 of Hazrat Hakimeh seminary
2 Level 4 student of Fatemeh Al-Zahra seminary (Khorasgan), majoring in comparative interpretation
چکیده [English]

Mourning ceremonies for for the Infallibles, and particularly for Imam al-Husayn, has since had its constructive effects in safeguarding the Shia school of thought. It is therefore essential to keep them away from heresies. Some of these heresies include narrating unreliable reports and accounts, exaggerations, excessive praise of the non-Infallabes, denigrating reports, flagellations, use of musical devices, disorders, and financial misuse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam al-Husayn
  • heresy
  • mourning
  • Arbaeen