نکته‌هایی از معارف حسینی

نویسنده

مدرس دانشگاه

چکیده

در کتاب ابصارالعین فی انصارالحسین، نکاتی در مورد عاشورا و پیرامون آن آمده است که به سبب اهمیت، مواردی از آنها را بیان می­کنیم.

عنوان مقاله [English]

Hossein

نویسنده [English]

  • M.M. Mardani
professor