آمار نامه‌های کوفیان به امام حسین(ع)

نویسنده

مدرس جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

مردم کوفه پس از آنکه مطلع شدند امام حسین(ع) از بیعت با یزید امتناع و به مکه هجرت کرده است، بارها نامه‌های بسیاری را برای آن حضرت فرستادند و او را به کوفه دعوت کردند. درباره آمار این  نامه‌ها در منابع متأخر اشتباهاتی صورت گرفته و مبالغه شده­است. تحقیق حاضر با رویکرد تاریخی و روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این پرسش پرداخته که شمار نامه‌های کوفیان به امام حسین(ع) چه تعداد بوده­است؟ یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که شمار نامه‌ها بر اساس منابع متقدم تا قرن ششم هجری، حدود 150 نامه یا کمی بیشتر از آن بوده­است؛ اما در قرن هفتم هجری، ابن نمای حلی و سید بن‌طاووس آمار نامه‌ها را به دوازده هزار رسانده‌اند. در دوره‌های بعد برخی نویسندگان رقم نامه‌ها را به هجده هزار رسانده‌اند. تأمل در آمار دوازده هزار و هجده هزار نامه و آمار بیعت‌کنندگان کوفه با حضرت مسلم که دوازده هزار و یا هجده هزار نفر بودند، این احتمال را تقویت می‌کند که بین این دو خلط و اشتباه صورت گرفته است؛ چرا که فرستادن این حجم از نامه، معقول به نظر نمی‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Statistics of the Kufans' Letters of Invitation to Imam al-Husayn

نویسنده [English]

  • Muhammad-Salem Mohseni
phd of Islamic Philosophy and lecturer at the Mustafa International University
چکیده [English]

After the Kufans learned that Imam al-Husayn refused to recognize Yazid and left Medina for Mecca, they started writing numerous letters and sent them to him via various couriers. However, there has occured several mistakes in the number of the letters. Based on the earliest accounts written up to the 6th/ 13th century, the number was around 150 letters. However, in the 7th/ 14th century, Ibn Nima al-Hilli and Sayyid b. Tawus raise its number to 12,000, and the recent works raise it to 18,000. Comparing and focusing in the number of those who paid an oath of allegiance to Muslim b. `Aqil, who were recorded to be ranging from 12,000 to 18,000, on the one hand, and the letters dispatched, on the other hand, it suggests that there might have occured some mistakes in recording this statistics. This is because sending such a huge number of letters at that time seem rather implausible

کلیدواژه‌ها [English]

  • Statistics of letters
  • Kufans' invitations
  • Kufan oath-takers
  • Imam al-Husayn