مقتل نگاری اصحاب امام صادق(ع)

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

2 کارشناسی ارشد تاریخ تشیع

چکیده

مقتل نویسی یعنی گزارش چگونگی کشته شدن یک شخص یا گروه، در تاریخ اسلام جایگاه ویژه­ای دارد و توجه تاریخ نگاران و محدثان را به خود جلب کرده است. کتاب­های مقاتل خلفا و برخی بزرگان اصحاب از این نمونه است. در این بین هیچ موضوعی به اندازه شهادت امام حسین(ع) مورد توجه نویسندگان قرار نگرفته است. میزان توجه اصحاب ائمه به موضوع مقتل نگاری همواره مورد توجه محققان بوده­است. مقتل­نگاری شیعیان بازگو کننده تاریخ خونین شیعه است. برخی از اصحاب شیعی امام صادق(ع) برای پاسداشت بخشی از تاریخ شیعیان به مقتل نگاری روی آوردند. کتاب­های مقتل­نگاری اصحاب شیعی امام صادق(ع)، بیشتر بیان شرح حال شهادت امامان معصوم، اصحاب ائمه و شخصیت­های برجسته شیعه است. این نوشتار با مراجعه به منابع اولیه و فهرست نویسی شیعیان از جمله نجاشی، شیخ طوسی و مانند اینها و با بهره­گیری از شیوه توصیفی-تحلیلی، مقتل نگاری اصحاب امام صادق(ع) را مورد بررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Maqtal-writing of the Companions of Imam al-Sadiq

نویسندگان [English]

  • Sayyid Qasem Razzaqi Mousavi 1
  • Sayyid Shaker Husayn 2
1 Assistant Professor at the Islamic Science and Culture Research Institute
2 Master of Shiite History
چکیده [English]

Maqtal-writing pertains to recording the details of the tragic events that led to the killing of an individual or some people. Although some maqtals have been written about the slain rulers and some prominent people, they have not received the due attention as those of the Ashura personalities. The maqtals written by certain companions of Imam Ja`far al-Sadiq were records of the way other Infallible Imams and other prominent dignitaries were martyred. Based on the earlier sources written by al-Najashi and al-Tusi, the present work produces a survey of the Maqtal-writing trends among the companions of Imam al-Sadiq.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maqtal-writing
  • Imam al-Sadiq
  • Ashura