شخصیت دالی و مدلولی امام حسین(ع) بر اساس الگوی نشانه‌شناسی هامون

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

دانش نشانه­شناسی به تحلیل و بررسی انواع نشانه‌ها، عوامل حاضر در فرآیند تولید و مبادله و تعبیر آنها و نیز قواعد حاکم بر نشانه‌ها می‌پردازد. نشانه چیزی است که به غیر از خود دلالت دارد. سوسور به عنوان پدر علم نوین نشانه­شناسی دو مفهوم دال و مدلول را برای نشانه­شناسی در نظرگرفته است و رابطه میان آن دو را رابطه‌ای جدایی‌ناپذیر می‌داند. فیلیپ هامون نیز نشانه­شناسی شخصیت را به سه سطحِ دال، مدلول و سطوح تحلیل شخصیت تقسیم­بندی می‌کند. در این جستار با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی شخصیت و صفات دالی و مدلولی امام حسین(ع) در پرتوی فرآیند نشانه­شناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. ویژگی‌های بارز شخصیتی امام حسین(ع) به مثابه یک دال و مدلول و شیء ارزشی بر جامعه و افراد آن پوشیده نیست و جلوه‌های آشکار این خصوصیات به عنوان چراغ راه، روشن کننده مسیر همگان است. شخصیت دالی و مدلولی امام حسین(ع) به عنوان یک نشانه، باعث شناخت خصلت‌های خوب و بد یک جامعه در زمان زندگی آن حضرت در میان مردم و نیز در زمان حال به شمار می‌رود؛ چرا که به واسطه شناخت ویژگی‌های امام حسین(ع) می‌توان خوب را از بد و حق را از باطل جدا کرد و به ماهیت آن پی برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Semiotic Approach to the Personality Traits of Imam al-Husayn

نویسندگان [English]

  • Sayyid Mahdi Keyzeqani 1
  • masoud salmanihaghighi 2
1 Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University
2 Department of Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University
چکیده [English]

Divided into a signifer and a signified, a sign is an entity that directs the attention of viewers to anything other than itself. The present paper deals with some simiotic analysis of the character traits of Imam al-Husayn. Viewed from this perspective, his character traits still have a lot for people to learn from him

کلیدواژه‌ها [English]

  • signifier
  • signified
  • Imam al-Husayn