الگوی پردازش روایات در المنتخب طریحی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

چکیده

المنتخب فخرالدین طریحی (979-1085 یا 1087ق) یکی از اثرگذارترین منابع بر مقاتل متأخّر و فرهنگ عزاداری است. برخی دانشمندان و محققان، ضعف این منبع را تذکر داده و گاه اشکالاتِ تاریخی برخی روایاتش را نشان داده‌اند ولی به نقشِ این کتاب در تحریف روایات توجه چندانی نکرده‌اند. از این‌رو تاکنون  تحقیقی درباره روشِ تحدیث طریحی در این کتاب و الگوهای حاکم بر گزارش‌های آن صورت نگرفته است. این پژوهش با بررسی  کتاب المنتخب طریحی نشان داده است که روایات آن بر اساس الگوهای یکسانی دچار تغییر شده‌اند. مهم‌ترین این الگوها، ایجاد پیوند میانِ روایاتِ مستقل و تلفیق آنها است. افزودن مقدّمه و پایان‌های داستانی به روایات، افزودن اضافات توضیحی، تغییراتِ ایدئولوژیک در متون روایات، جایگزینی نام راویان با صحابه مشهور و مورد توجّه در میانِ شیعیان از دیگر الگوهای پردازش روایات در المنتخب طریحی است. تکرار این الگوها در سرتاسر کتاب و در مواجهه با روایاتِ منابع دیگر، نشان‌ می‌دهد که این تحریفات مربوط به کتاب المنتخب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Al-Turayhi's Methods of Dealing with the Reports in his al-Muntakhab

نویسنده [English]

  • Ali ِAdelzadeh
Doctoral student of Quran and Hadith Sciences, Farabi School of Tehran University
چکیده [English]

Al-Muntakhab of Fakhr al-Din al-Turayhi (979-1086 AH/ 1571-1675) has since been regarded as a source for later maqtals. Although some researchers highlighted some weaknesses of this book, quite a few studies have been done with regard to the manipulations done on its reports. One significant change is that he made connections among unrelated reports, with the other onrs that he merged into one another. Among other manipulations and interpolations, one finds adding story-like beginnings and endings, in-text explanations, change of certain names, and the like. These changes are of the book, not from the sources he drew upon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fakhr al-Din al-Turayhi
  • al-Muntakhab
  • Ashura rituals
  • reports criticism