مؤلفه‌های اخلاق عرفانی در اربعین حسینی

نویسندگان

1 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی ,واحد گرگان

2 دانشجوی دکتری گروه الهیات و معارف اسلامی

چکیده

خاستگاه اربعین، حبّ الهی و عشق به ولایت است. اربعین حسینی، خاستگاه اخلاق عرفانی و دلالت‌های تربیتی برای وصول سالک به حضرت حق است. اخلاق عرفانی، از جمله مباحثی است که توجه عالمان اخلاق را به خود معطوف کرده است. رویکرد اخلاق عرفانی در اربعین حسینی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال است که مؤلفه‌های اخلاق عرفانی در اربعین حسینی چیست؟ یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که پس از قرآن کریم و سنت، اربعین حسینی، از مهمترین خاستگاه‌های «اخلاق عرفانی» است که اخلاص، بندگی، عشق به حضرت حق، وصال به محبوب، وحدت اجتماع مسلمین، توبه، ورع، زهد، صبوری، توکل، رضا، ذکر دائم، حب و بغض برای خدا را دربرمی‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elements of Mystical Ethics in in the Husayni Arbaeen

نویسندگان [English]

  • Sayyid Reza Mousavi 1
  • Moin Pour Sadeq 2
1 Assistant Professor, Department of Theology and Islamic Studies, Islamic Azad University, Gorgan branch
2 PhD student of the Department of Theology and Islamic Studies
چکیده [English]

 
The origin of the Arbaeen phenomenon goes back to love for God and ardent devotion to the status of the Infallible Imams. Hence imbued with intense educational and mystical traits, it functions as a pathway leading to the pleasure of God. Based on library research, one may conclude that Arbaeen stands next to Quranic teachings for providing the mystical explorer with high notions of ardent devotion, sincerity, piety, perseverance, reliance on God, unity of Muslim communities, and repentance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbaeen
  • Husayni Arbaeen
  • mystical ethics
  • mystical elements