دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، دی 1402 
علل اجتماعی نهضت عاشورا

صفحه 7-34

مسعود بهرامیان؛ فاطمه فتوحی پناه


کاربست نمادین شخصیت حضرت زینب(س) در شعر معاصر بحرین

صفحه 99-116

سید مهدی نوری کیذقانی؛ رسول خمر؛ عباس گنجعلی؛ حسین شمس‌آبادی