کاربست نمادین شخصیت حضرت زینب(س) در شعر معاصر بحرین

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

زنان بزرگ در طول تاریخ الگوی کمال و انسانیت بوده و جهانیان را مسحور عظمت خود کرده‌اند. حضرت زینب(س) یکی از آن زنانی است که به سبب ویژگی‌هایی چون صلابت، صبر، قداست، شجاعت، شکوه و عظمت، الگوی آزادگان و حقیقت‌جویان جهان شده‌است. از این‌رو عظمت وجودی حضرت زینب(س) در شعر معاصر فارسی و عربی جلوه ویژه یافته است. در مقاله حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی، حضور نمادین شخصیت آن حضرت در شعر شاعران بحرین مورد واکاوی قرارگرفته است. نتایج نشان از آن دارد که شاعران معاصر بحرین از قهرمانان عاشورا به ویژه حضرت زینب(س) الگو گرفته‌اند. آنان حضرت زینب(س) را نماد شکیبایی و پایداری دانسته‌ و همه پایمردان و آزادیخوان را به اقتدای به ایشان فراخوانده‌اند. آن حضرت در شعر این شاعران چون مشعلی فروزان، راه‌های ظلمانی و دشوار را تا رسیدن به قله سرافرازی و عدالت، روشن می‌کند و به انقلابیان و سلحشوران آگاه نیرو، اندیشه و انگیزه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of Hz. Zaynab in Contemporary Bahraini Poems

نویسندگان [English]

  • Sayyid Mahdi Keyzeqani 1
  • Rasool Khamer 2
  • Abbas Ganjali 1
  • Hoseyn Shamsabadi 1
1 Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Hakim Sabzevari University
2 PhD student of Arabic language and literature department of Hakim Sabzevari University
چکیده [English]

Hz. Zaynab symbolizes resistance, utmost devotion, and sincere support for the rightful front in the event of Ashura. As such, it has affectedShii communities throughout history, with this influence observable in Shii religious poetry. Bahrain is one such a community where such an influence can be sensed in its conscientious poets that have left much influence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hz. Zaynab
  • Bahraini poets
  • symbol
  • grandeur