آثار توحیدباوری در قیام امام حسین(ع)

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

2 کارشناس ارشد علوم حدیث، گرایش کلام وعقاید دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

اعتقاد به وحدانیت حق‌تعالی به عنوان اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین عقیده در دیدگاه امام حسین(ع)، سبب می‌شود قیام عاشورا نه‌تنها جنبشی سیاسی _ اجتماعی، بلکه قیامی اعتقادی با محوریت
توحید تلقی گردد. باور توحیدی امام حسین(ع) در خطابه‌ها، مکاتبات و رفتار ایشان از ابتدای شکل‌گیری قیام از مدینه تا کربلا منعکس شده است. این باور توحیدی دارای آثار و نتایجی آشکاری در قیام آن حضرت است.
نوشتار حاضر با روش تحلیلی _ توصیفی و شیوه کتابخانه‌ای به بررسی آثار و نتایج توحیدباوری در قیام امام حسین(ع) می‌پردازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Belief in the Divine Unicity in the Movement of Imam al-Husayn

چکیده [English]

Belief in the unicity of Allah counts as the fundamental reason in the movement of Imam al-Husayn, hence it has a heavy Divine coloring. This Divine-oriented conviction is well reflected in all the sermons, letters, and modes of behavior of Imam al-Husayn's movement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Belief in the Divine unicity
  • Imam al-Husayn
  • submission
  • reliance on Allah
  • satisfaction
  • worshipping