بررسی عوامل مؤثر در خروج امام حسین(ع) از مدینه (مطالعه موردی اوضاع فرهنگی)

نویسندگان

1 عضو پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تاریخ تشیع

چکیده

یکی از مهم‌ترین مسائل قابل پژوهش در قیام امام حسین(ع)، مسئله خروج ایشان از مدینه است. برای شناخت عمیق و همه‌جانبه این پدیده، همچون هر پدیده تاریخی دیگر، نیاز به یک مطالعه فراگیر بسترشناسانه از اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که تأثیر اوضاع فرهنگی مدینه بر خروج امام حسین(ع) از این شهر چگونه بوده است؟ فرضیه نویسنده آن است که امام حسین(ع)، مجبور به خروج از مدینه بوده و عوامل چندی از جمله وضعیت فرهنگی مدینه، در این مهم مؤثر بوده‌اند. پژوهش پیش رو تلاش کرده که با مطالعه متون تاریخی و غیرتاریخی و با روش توصیفی _ تحلیلی نشان دهد در بخش فرهنگی، حوزه علمی مدینه و مکتب خلفا، رواج اسرائیلیات، سیاست‌های فرهنگی امویان از جمله تخریب، مبارزه و تبلیغات منفی علیه اهل‌بیت:، گرایش اعتقادی کم‌رنگ اهل مدینه به ائمه: و اوضاع نامناسب دین‌داری در این شهر، از شاخصه‌های مهم اوضاع فرهنگی مدینه در عصر امام حسین(ع) بوده که ایشان را به این نتیجه رسانده که برای عدم بیعت با یزید مجبور به خروج از مدینه است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causes of Imam al-Husayn's Departure from Medina

چکیده [English]

One of the key factors in the movement of Imam al-Husayn was the culturally corrupt atmosphere of Medina at that time. Research shows that the teachings of the rulers who preceded Imam Ali, the spread of fabricated Israelite traditions, and the Umayyads' propaganda against the Ahl al-Bayt, and the unfavorable religious situation of Medina forced Imam al-Husayn to leave Medina so as not to take an oath of allegiance in favor of Yazid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam al-Husayn
  • the Umayyads
  • Medina
  • the Ahl al-Bayt