جلوه‌های ادب پایداری در تعزیۀ حضرت ابوالفضل(ع)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد

2 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد

چکیده

نمایش‌نامۀ تعزیه از ماندگارترین مراسم‌های مذهبی ایران است که در آن ضمن سرودن اشعاری، به مدح و سوگواری اهل‌بیت: پرداخته می‌شود. از جمله شخصیت‌های برجستۀ حاضر در کربلا که جان خویش را در راه حمایت از امام حسین(ع) فدا کرد، حضرت ابوالفضل(ع) است. از تعزیه‌های مشهور و ماندگار، تعزیۀ منتسب به حضرت ابوالفضل‌العباس(ع) است. با توجه به محبوبیت تعزیه و نقش پررنگ آن در اعتقادات مذهبی شیعیان ایران، پرداختن به ابعاد مختلف این نمایش مذهبی از جمله جلوه‌های ایستادگی، پایداری، فرمانبرداری و مقاومت موضوعی ضروری و الگوسازی برای آیندگان به شمار می‌رود. این پژوهش با روش توصیفی _ تحلیلی، جلوه‌های ادب مقاومت و پایداری را در تعزیۀ حضرت ابوالفضل(ع) مورد بررسی و تحلیل
قرار می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Steadfastness in the Taziyeh of al-Abbas b. Ali

چکیده [English]

Taziyeh is an effectual religious drama that contains elegy, eulogy, and lamentation in favor of the Ahl al-Bayt. Since al-Abbas b. Ali sacrificed his life in defending Imam al-Husayn, his taziyeh that dramatizes his character is very popular in Iran. It symbolizes steadfastness, staunch belief, and fidelity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steadfastness
  • taziyeh
  • al-Abbas b. Ali