بررسی و تحلیل آموزه‌های عرفانی دعای عرفه امام حسین(ع)

نویسندگان

1 دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه صنعتی بیرجند

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

عرفان و آموزه‌های عرفانی، یکی از راه‌های تکامل انسان و معرفت خداوند و رسیدن به ساحت ملکوتی اوست. از آن‌جا که کسب آموزه‌های عرفانی باید از راه صحیح به دست آید تا بتوان به درستی و خلوص آن اعتماد پیدا کرد، برای شناخت وسایل و مراحل این سیر و سلوک عرفانی ضروری است به کتاب و سنت و صاحبان معرفت الهی یعنی معصومان: مراجعه شود. امام حسین(ع) در دعای عرفه، مراحل سیر و سلوک إلی الله را به خوبی در قالب دعا بیان فرموده‌ است که می‌توان با تحلیل آن، به آموزه‌هایی هدایت‌بخش دست یافت. این جستار درصدد است با روش توصیفی _ تحلیلی و بهره‌گیری از منابع مختلف لغوی و تفسیری و شروح مربوط به ادعیه، مهم‌ترین آموزه‌های عرفانی دعای عرفه را استخراج و تبیین نماید و به این نتیجه دست یافته است که در دعای عرفه، به آموزه‌های عرفانی عملی خاصی مانند توبه، فقر، رضا، ایمان، یقین، توکل، اخلاص و معرفت و توحید می‌توان دست یافت که هر یک باید در مرحله‌ای خاص طی شود تا به مرحله‌ بعدی برسد؛ یعنی میان این آموزه‌ها ترتیب، تقدم و تأخر وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mystical Teachings in the Arafah Supplication of Imam al-Husayn

چکیده [English]

Mysticism seeks to get closer to God. Since its teachings must be obtained in a proper way to pave the ground to reach God, it is essential to give rapt attention to the Arafah Supplicatiin of Imam al-Husayn. The present paper focuses on excerpts from this supplication such that the required mystical steps must be followed in a certain, effectual manner. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mystical teachings
  • the Arafah Supplication
  • Imam al-Husayn
  • mystical education
  • practical mysticism