تفسیر باطنی آیه وَ فَدَیْناهُ بِذِبْحٍ عَظیمٍ

نویسندگان

دانشجوی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم- آمل

چکیده

بسیاری از آیات قرآن کریم، افزون بر تفسیر ظاهری، معنای باطنی نیز دارند. برخی از این تفسیرهای باطنی برخاسته از روایات تفسیری معصومین(ع) و صحابه است. آیه 107 سوره صافات که می‌فرماید: "وَ فَدَیْناهُ بِذِبْحٍ عَظیمٍ" نیز از جمله این آیات است. پرسش پژوهش حاضر این است که مقصود از تفسیر باطنی آیه 107 سوره صافات چیست؟ این پژوهش در صدد است با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی، با نگاهی بر تفسیر ظاهری آیه، به تفصیل پیرامون تفسیر باطنی آن بپردازد. دستاودهای پژوهش حاکی از این مطلب است که تفسیر باطنی آیه 107 سوره صافات بر امام حسین(ع) ناظر است. حضرت ذبح عظیمی است که از نسل حضرت ابراهیم(ع) متولد می‌شود. این تفسیر باطنی برخاسته از روایتی تفسیری نقل شده از امام رضا(ع) است که با سند صحیح در برخی کتاب‌های معتبر و متقدم شیعه نقل گردیده است و معیارهای یک تفسیر باطنی ضابطه‌مند را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Mystical Interpretation of Verse 107 of the Sura al-Saffat: "And We prepared a great sacrifice for him"

نویسندگان [English]

  • samira Qulyiyi
  • Marziyeh Mohsen Nezhad
چکیده [English]

Many Quranic verses have both apparent and metaphorical meanings. Some of such metaphorical meanings come from the exegeses produced by the Infallible Imams. From this perspective, what can be the deep meaning of the Quranic verse "And We have prepared a grat sacrifice for him"? Research into Quranic i terpretations prove that it refers to Imam al-Husayn in that he was the greatest sacrifice of Abraham's progeny. This outlook is asserted in an exegesis of the verse as highlighted by the 8th Infallible Imam Ali al-Reza, as quoted verbatim in early snd authoritative Shiite sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sura al-Saffat
  • Imam al-Husayn
  • mystical interpretation
  • the great sacrifice