انس ‌بن ‌حارث کاهلی، صحابی حاضر در لشکر امام حسین(ع)

نویسندگان

1 دانشیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2 طلبه سطح دو حوزه علمیه

چکیده

نوشتار حاضر یکی از صحابیان شرکت کننده در لشکر امام حسین(ع) را مورد بررسی قرار داده است. انَس‌بنٍ‌حارث کاهلی در روز عاشورا حضور داشت و به این ندای امام حسین(ع) پاسخ داده است. از پیامبر(ص) در حالی‌که امام حسین(ع) در دامن رسول خدا6 نشسته بود، شنیده بود: «این فرزندم در سرزمین عراق به شهادت خواهد رسید. آگاه باشید هرکه او را دید باید او را یاری کند» وی که در کوفه زندگی می‌کرد، به گفتة برخی در مکه و به گفته برخی دیگر شبانه در کربلا به امام(ع) پیوست. امام حسین(ع) به وی نوید هدایت و امنیت داد. او را با خود همراه ساخت و در رکاب امام حسین(ع) کشته شد. پس از کارزاری سخت و کشتن چهارده یا هجده تن از سپاهیان دشمن به درجه رفیع شهادت نایل آمد و مقبره وی در بارگاه دسته جمعی شهدا پایین پای امام حسین(ع) واقع است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anas b. Harith al-Kahili, a Companion of Imam al-Husayn

نویسندگان [English]

  • Sayyid Ziaoddin Olyanasab 1
  • Sakineh Alimohammadi 2
1
2
چکیده [English]

Anas b. Harith al-Kahili was a companion of the Prophet Muhammad; much later he joined the camp of Imam al-Husayn. As a companion of the Prophet Muhammad, he used to hear from the Prophet that Imam al-Husayn would be martyred in Iraq and everybody had to help him. Based on this Prophetic assertion, he joined Imam al-Husayn and remained loyal to him snd was finally martyred. He fought the enemy forces, killed 14 or 16 of them, and finally attained eternal felicity, martyrdom. His body was buried in the collective grave of the Ashura martyrs, just near the feet of Imam al-Husayn in Karbala. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • companion
  • Anas b. Harith
  • Karbala martyrs
  • non-Hashimid martyrs
  • Ashura