از حریم کعبه تا حرم کربلا؛ واکاوی مبانی تاریخی رثای شهریار بر امام حسین(ع)

نویسندگان

1 دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2 عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

3 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

ادبیات مرثیه، از مهم‌ترین منابع تحقیق و پژوهش در معارف حسینی است. زبان هنر در هر قالبی که درآید، ماندگاری و اثربخشی آن را مضاعف می‌کند. زبان شعر به سبب ویژگی‌های احساسی، حماسی و ادبی سهم بیشتری را در بیان ابعاد حماسه حسینی داشته است. در بین شعرای معاصر، شهریار نیز خود را از این جرگه خارج ندانسته و با آفرینش چند قطعه مرثیه ادبی، ارادت خود را به سرور و سالار شهیدان نشان داده است. نوشتار حاضر ضمن معرفی کوتاهی از این شاعر بلندآوازه تبریزی، یکی از مرثیه‌های معروف او را موضوع تحقیق خود قرار داده و کوشیده است مبانی تاریخی این مرثیه را واکاود. شهریار در مرثیه مزبور سیر تاریخی حضرت را از مدینه و مکه تا کربلا به زیبایی تمام به تصویر کشیده و تسلط خود را بر مبانی تاریخی و اعتقادی اصیل شیعه نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From the Precinct of the Kaabah to the Sanctuary of Karbala

نویسندگان [English]

  • Akbar Sajedi 1
  • Mir Mohsen Erfani Rad 2
  • Jawad Nemati 3
چکیده [English]

Marthiya/ marsiya mskes an important daya for research into Husayni literature. As artistic expression makes the content more endurable, the poetic language of marthiya contributes to the eternal life of Husayni literature. The Iranian poet Shahriyar composed some poems to mark his devotion to Imam al-Husayn. In it, Shariyar renders a poetical rendition of the life and times of Imam al-Husayn from his leaving Medina to Mecca, and then to Karbala. In this way, he showed to be aware of thevhistorical-cum-doctrinal aspects of that phase of Shiite history.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marthiya literature
  • Shahriyar
  • Imam al-Husayn
  • Medina
  • Mecca
  • Karbala