شبهه‌شناسی «لعن» در زیارت عاشورا

نویسنده

استادیار جامعة‌المصطفی

چکیده

زیارت عاشورا جزو زیارات مشهور و مجرّب است که علمای بزرگ شیعه در قرون متمادی بر آن تأکید نموده‌اند. لعن بر دشمنان اهل‌بیت: از مهم‌ترین بخش‌های زیارت عاشورا به شمار می‌رود که موجب خرده‌گیری و طرح شبهه معاندان و منافقان گردیده است. آنان مدعی هستند متن زیارت عاشورا که مشتمل بر لعن‌های متعدد و بخصوص لعن خلفاست با قرآن کریم و سیره پیامبر(ص) و اهل‌بیت: منافات دارد. در این پژوهش که از نوع تاریخی است در مرحله گردآوری، به روش کتابخانه‌ای و در مرحله تبیین به شیوه توصیفی _ تحلیلی، جایگاه «لعن» و «سبّ» در قرآن و سیره پیامبر(ص) و اهل‌بیت: مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد اولاً در هیچ فرازی از زیارت عاشورا، نامی از خلفا برده نشده است؛ ثانیاً آن‌چه در قرآن کریم و سیره معصومین: نهی شده، سبّ است و هیچ موردی وجود ندارد که از لعن شیطان، کفار، اهل کتاب، منافقین و برخی مسلمانان (و حتی برخی صحابه) که مرتکب کارهای خلاف شرع شده‌اند، نهی شده باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Curses in the Ashura Ziarat-Text

نویسنده [English]

  • Fatemeh Sadat Alavi Aliabadi
چکیده [English]

The Ashura ziarat-text isca highly prestigious pilgrimage prayer in favor of Imam al-Husayn such that outstanding Shiite authorities have long insisted on its everyday recitation. It contains some phrasrs of cusing based on which some opponents of Shiites presume that they must be in contradiction with the Holy Quran and the Prophet Muhammad's life-style and conduct. Nowhere innthis ziarat-text is mentioned any of the first three post-Prophet rulers, and it is not abusing them, as this act is strictly forbidden in both the Holy Quran and the conduct of the Infallibles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ziarat Ashura
  • unity
  • curse
  • abusing
  • query