کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
محتوای نامه‌های امام حسین(ع) به مخالفان خود

دوره 6، شماره 24، دی 1400، صفحه 31-48

سوسن فخرایی؛ حسین نامور


ساختار نامه‌های امام حسین(ع)

دوره 6، شماره 23، مهر 1400، صفحه 29-52

سوسن فخرایی؛ حسین نامور


تحلیل محتوای دعای عرفه منسوب به امام حسین

دوره 2، شماره 8، دی 1396، صفحه 99-116

زهرا حبیب پور؛ زهره اخوان مقدم